Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2014

15:45
0150 251d 500
Reposted fromsarazation sarazation viabanshe banshe

November 13 2014

22:47
Play fullscreen
Reposted bypuella13ciasteczkowa
00:05
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcytaty cytaty viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

November 10 2014

14:44

November 06 2014

19:06
Myśli mam skandynawskie. Zimne i dalekie jak norweskie powietrze.
— Rajstopy Hrabiny
18:46
Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"

November 05 2014

11:49
7247 de6b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabanshe banshe

November 03 2014

22:00
If there is any substitute for love, it is memory.
— Joseph Brodsky
Reposted fromconchiglia conchiglia

November 02 2014

22:47
21:30
21:25
I nie będziemy żyć symbolicznie. Tylko śmiało. Coraz śmiało. I nawet coraz śmielej.
— Edward Stachura, Cała jaskrawość

October 31 2014

17:05
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...”
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromSabela Sabela viaSheee Sheee
16:52
5984 2ae8 500
Reposted frombeliveinmiracles beliveinmiracles viaszmer szmer

October 24 2014

20:26
Jestem tak pusty że można wybudować w moim
wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe
teatr boisko zajezdnię tramwajową.
— Różewicz
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viavesania vesania
20:14
8516 fa39
20:13
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Mrożek
Reposted fromtereska tereska viawstan wstan
20:11
Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat.
— Budda (Siddhartha Gautama)
20:06
Od czekania dusza rdzewieje.
— C. R. Zafrón, Cień wiatru
20:01
9867 ccc2 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaszydera szydera
19:57
Marzę o kimś, kto zmiesza się ze mną, rozcieńczy samotność.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromsmirek smirek vianietutejsza nietutejsza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl